مژده به کاربران فعال سایت ثبت دامنه رایگان برای اعضای سایتآن دسته از کابران که بیش از 50 پست مفید داشته باشند 1 عدد دامنه رایگان ( ir. ) به انها تعلق خواهد گرفت

و یا 100 پست داشته باشند 2 عدد دامنه رایگان ( ir. ) به آنها تعلق خواهد گرفت.
آن دسته از کابران که بیش از 150 پست مفید داشته باشند 1 عدد دامنه رایگان(.org .net com. ) به انها تعلق خواهد گرفت

یا 200 پست داشته باشند 2 عدد دامنه رایگان ( .org .net com. ) به آنها تعلق خواهد گرفت.


مدیران ما آماده شمارش پست های شما می باشند.