پلن 1

مقدار فضا 5 گیگ
ساب دامنه نامحدود
اکانت ایمیل نامحدود
دیتابیس نامحدود
پهنای باند نامخدود

500,000 ريال سالانه


.................................................. ..............


پلن 2

مقدار فضا 20 گیگ
ساب دامنه نامحدود
اکانت ایمیل نامحدود
دیتابیس نامحدود
پهنای باند نامخدود

2,000,000 ريال سالانه

.................................................. ......................


پلن 4

مقدار فضا 40 گیگ
ساب دامنه نامحدود
اکانت ایمیل نامحدود
دیتابیس نامحدود
پهنای باند نامخدود

2,000,000 ريال سالانه

.................................................. ...............

پلن 6

مقدار فضا 100 گیگ
ساب دامنه نامحدود
اکانت ایمیل نامحدود
دیتابیس نامحدود
پهنای باند نامخدود

2,000,000 ريال سالانه
لینک سفارش

[فقط کاربران عضو میتوانند لینک ها را مشاهده کنند]