منظور من نصب csf بود.

[فقط کاربران عضو میتوانند لینک ها را مشاهده کنند]