به نام خدا

اولین افر های پرشیا سرور را خدمت کاربران گرامی پرشین ادمین ارائه میکنیم

پرشیا سرور اولین ارائه دهنده سرور مجازی ایران با پهنای باند نامحدود


سرور مجازی ایران با پهنای باند نامحدود پلن 256

Ram: 256 MB

Cpu: 1 core 1Ghz

Hdd: 20 GB

Port: 1 GBS

BW: نامحدود


25,000 Toman ماهانه
70,000 Toman سه ماهه
135,000 Toman شش ماهه
240,000 Toman سالانه

لینک خرید ==>[فقط کاربران عضو میتوانند لینک ها را مشاهده کنند]

[فقط کاربران عضو میتوانند لینک ها را مشاهده کنند]

سرور مجازی ایران با پهنای باند نامحدود پلن 512

Ram: 512MB

Cpu: 1 core 2Ghz

Hdd: 30 GB

Port: 1 GBS

BW: نامحدود

35,000 Toman ماهانه
95,000 Toman سه ماهه
180,000 Toman شش ماهه
310,000 Toman سالانهلینک خرید ==>[فقط کاربران عضو میتوانند لینک ها را مشاهده کنند]

[فقط کاربران عضو میتوانند لینک ها را مشاهده کنند]

سرور مجازی ایران با پهنای باند نامحدود پلن 1024

Ram: 1024 MB

Cpu: 2 core 2Ghz

Hdd: 70 GB

Port: 1 GBS

BW: نامحدود

45,000 Toman ماهانه
115,000 Toman سه ماهه
205,000 Toman شش ماهه
360,000 Toman سالانه


لینک خرید ==>[فقط کاربران عضو میتوانند لینک ها را مشاهده کنند]

[فقط کاربران عضو میتوانند لینک ها را مشاهده کنند]

سرور مجازی ایران با پهنای باند نامحدود پلن 2048

Ram: 2048 MB

Cpu: 2 core 3Ghz

Hdd: 120 GB

Port: 1 GBS

BW: نامحدود

65,000 Toman ماهانه
175,000 Toman سه ماهه
285,000 Toman شش ماهه
495,000 Toman سالانه

لینک خرید ==>[فقط کاربران عضو میتوانند لینک ها را مشاهده کنند]

[فقط کاربران عضو میتوانند لینک ها را مشاهده کنند]


سرور مجازی ایران با پهنای باند نامحدود پلن 4096

Ram: 4096MB

Cpu: 4 core 3Ghz

Hdd: 250GB

Port: 1 GBS

BW: نامحدود

75,000 Toman ماهانه
205,000 Toman سه ماهه
380,000 Toman شش ماهه
670,000 Toman سالانه


لینک خرید ==>[فقط کاربران عضو میتوانند لینک ها را مشاهده کنند]

[فقط کاربران عضو میتوانند لینک ها را مشاهده کنند]


سرور مجازی ایران با پهنای باند نامحدود پلن 8192

Ram: 8192 MB

Cpu: 4 core 4Ghz

Hdd: 400 GB

Port: 1 GBS

BW: نامحدود

95,000 Toman ماهانه
260,000 Toman سه ماهه
470,000 Toman شش ماهه
820,000 Toman سالانه


لینک خرید ==>[فقط کاربران عضو میتوانند لینک ها را مشاهده کنند]

[فقط کاربران عضو میتوانند لینک ها را مشاهده کنند]

بازگشت وجه تا 7 روز در صورت عدم رضایت بدون کسر حتی 1 ریال


لینک خرید سرور مجازی امریکا و دیدن افرها
[فقط کاربران عضو میتوانند لینک ها را مشاهده کنند]

لینک خرید سرور مجازی هلند و دیدن افرها
[فقط کاربران عضو میتوانند لینک ها را مشاهده کنند]

لینک خرید سرور مجازی انگلیس و دیدن افر ها
[فقط کاربران عضو میتوانند لینک ها را مشاهده کنند]

لینک خرید سرور مجازی المان و دیدن افر ها
[فقط کاربران عضو میتوانند لینک ها را مشاهده کنند]

لینک خرید سرور مجازی سوئیس و دیدن افر ها
[فقط کاربران عضو میتوانند لینک ها را مشاهده کنند]

لینک خرید سرور اختصاصیلینک خرید سرور اختصاصی امریکا
[فقط کاربران عضو میتوانند لینک ها را مشاهده کنند]

لینک خرید سرور اختصاصی هلند
[فقط کاربران عضو میتوانند لینک ها را مشاهده کنند]

لینک خرید سرور اختصاصی المان
[فقط کاربران عضو میتوانند لینک ها را مشاهده کنند]

لینک خرید سرور اختصاصی ایران
[فقط کاربران عضو میتوانند لینک ها را مشاهده کنند]

لینک خرید سرور اختصاصی کانادا
[فقط کاربران عضو میتوانند لینک ها را مشاهده کنند]


[فقط کاربران عضو میتوانند لینک ها را مشاهده کنند]

راه های ارتباطی با ما و مشاوره

07143231640

09017501554

id yahoo : srv_s97

id telegram : srv_s97